Hình thức thanh toán

Hiện tại SINE MEDIA chỉ có một hình thức thanh toán duy nhất đó là qua ngân hàng. Các phương thức thanh toán khác sẽ được bổ sung sau.

Thanh toán qua tài khoản công ty

TÀI KHOẢN VIETCOMBANK

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH SINE MEDIA VIỆT NAM

Số tài khoản: 0691000430821

Ngân hàng: TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB)

Thanh toán qua tài khoản cá nhân

TÀI KHOẢN VIETCOMBANK

Tên tài khoản: VŨ VIỆT LONG

Số tài khoản: 0061001078022

Ngân hàng: TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB)

TÀI KHOẢN TECHCOMBANK

Tên tài khoản: VŨ VIỆT LONG

Số tài khoản: 19031398378028

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

TÀI KHOẢN BIDV

Tên tài khoản: VŨ VIỆT LONG

Số tài khoản: 11810003373975

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)