Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả website

Website là một trong những phần không thể thiếu đối với một doanh nghiệp. Vậy làm sao để bảo vệ được website của mình khỏi sự sao chép cũng như đánh cắp ý tưởng? Hãy cùng SINE MEDIA tìm hiểu về cách đăng ký bản quyền tác giả website nhé.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả website
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả website

1. Bản quyền tác giả đối với website

Theo quy định của pháp luật hiện hành, website của Quý Công ty có thể được bảo hộ dưới 02 dạng tác phẩm khác nhau đó là:

 • Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đối với giao diện của website: Khi đăng ký bảo hộ dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đối với giao diện website, Quý Công ty sẽ được Cục Bản quyền ghi nhận và bảo hộ đối với các hình ảnh thiết kế, cách bố trí và sắp đặt các hình ảnh đó trên giao diện website của mình.
 • Chương trình máy tính đối với bộ khung website: Khi đăng ký bảo hộ dưới dang chương trình máy tính đối với bộ khung website, Quý Công ty sẽ được Cục Bản quyền ghi nhận và bảo hộ đối với bộ mã nguồn để dựng nên website của mình, các chức năng của website của mình.

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và bảo hộ, Quý Công ty có thể lựa chọn cho website của mình một phương án đăng ký phù hợp.

2. Công việc thực hiện và thủ tục cần thiết để đăng ký bản quyền tác giả

2.1 Công việc thực hiện

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho website củaQuý Công ty tại Cục Bản Quyền Tác Giả, bao gồm các công việc sau đây:

 • Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả.
 • Nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả.
 • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 10 đến 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

2.2. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn:

Quý Công ty vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả:

2.2.1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả, các tài liệu cần có là:

a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:

 • Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ đĩa chụp hình giao diện của phần mềm)
 • Nội dung của tác phẩm (03 bộ đĩa chép Code của chương trình phần mềm)
 • 03 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của phần mềm gồm Giao diện và Mã code (đóng thành tập)

b) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả. (02 bản sao công chứng)

c) Thông tin tác giả: Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, email, fax (nếu có) của tác giả/các đồng tác giả.

d) Tờ khai đăng ký (chúng tôi sẽ soạn)

e) Giấy cam đoan ( Chúng tôi sẽ soạn)

2.2.2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):

a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:

 • Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ đĩa chụp hình giao diện của phần mềm)
 • Nội dung của tác phẩm (03 bộ đĩa chép Code của chương trình phần mềm)
 • 03 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của phần mềm gồm Giao diện và Mã code (đóng thành tập)

b) Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản);

c) Thông tin của tác giả và chủ sở hữu: Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.

d) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (02 bản sao công chứng )

e) Tờ khai đăng ký (chúng tôi sẽ soạn)

f) Giấy cam đoan (chúng tôi sẽ soạn)

g) Trường hợp tác giả/đồng tác giả do thuê ngoài:

Ngoài các tài liệu nêu trên, Quý Công ty cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu sau:

– 02 bản Hợp đồng thuê thiết kế, kèm theo các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế.

Bài viết liên quan

No Content Available

DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU