Tư vấn chiến lược Digital Marketing hiệu quả nhất

Bạn sẽ nhận được gì khi đăng ký tư vấn chiến lược Digital Marketing tại SINE MEDIA:

  • Tư vấn chiến lược Digital Marketing tổng thể.
  • Hỗ trợ xây dựng bộ phận Marketing.
  • Hướng dẫn tuyển dụng nhân sự bộ phận Marketing.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống phù hợp KPI cho bộ phận.
  • Đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp.
  • Giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp.

Thông tin gói dịch vụ

Bạn đã từng nghe qua Bil Gates nói: “Từ 5-10 năm nữa nếu không kinh doanh trên mạng thì tốt nhất đừng bao giờ kinh doanh nữa“. Chúng ta cũng đã biết Bill Gates đã từng là người thành công nhất trong lịch sử Microsoft. Bill Gates nói điều này đã vào năm 2007 vậy điều đó có nghĩa tính tới thời điểm bài viết này đã 10 năm cho câu nói của Bil Gates. Và chúng ta cũng đã có câu trả lời hoàn hảo trong thời gian này.

Về công việc, tôi sẽ tư vấn cho bạn trong vòng 1 giờ để giúp bạn giải đáp toàn bộ thắc mắc cũng như hỗ trợ bạn trong quá trình kinh doanh. Trường hợp bạn có thắc mắc trong quá trình triển khai sau khi đã được tôi tư vấn bạn vẫn có thể liên hệ lại với tôi. Tôi vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tư vấn giúp bạn giải quyết vấn đề đó bởi vì hơn ai hết tôi muốn cả bạn và tôi đều thành công.

Quy trình làm việc

  • Bước 1: Nhận thông tin tổng thể về doanh nghiệp
  • Bước 2: Cho tôi biết những khó khăn hiện tại và các vấn đề liên quan đến bộ phận MKT.
  • Bước 3: Chuẩn bị những thông tin để trả lời thắc mắc cũng như tư vấn cho bạn.
  • Bước 4: Tư vấn và trả lời thắc mắc cho doanh nghiệp.

Ai nên thuê dịch vụ này?

Khách hàng doanh nghiệp nhỏ, có sản phẩm mới

Bài viết liên quan

DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU